Miloš B. RADULOVIĆ

broj 52
Odbrana
datum rođenja: 6/8/1990
državljanstvo: crnogorsko